คุณลักษณะน่ารู้ของเฟอร์นิเจอร์แต่ละชนิด

คุณลักษณะน่ารู้ของเฟอร์นิเจอร์แต่ละชนิด

เฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องเรือนที่มนุษย์คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมต่างๆ ภายในบ้านหรือที่ทำงานหรือที่สาธารณะ โดยมีการถูกออกแบบสำหรับคนเดี่ยวหรือกลุ่มคน จัดทำด้วยวัสดุหลายชนิดแตกต่างกันไป เช่น ไม้โลหะและพลาสติก ฯลฯ ถือเป็นส่วนเชื่อมโยงระหว่างผู้อาศัยกับตัวบ้านได้เป็นอย่างดี

ประเภทของเฟอร์นิเจอร์ (Type of furniture)

  • เฟอร์นิเจอร์ประเภทบิ้วอิน (Built in furniture)

เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ใช้ติดตั้งอยู่กับที่ หรือฝังเข้าไปในผนัง มีรูปแบบเฉพาะตัว (unique furniture) มีรูปแบบตายตัวไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้ หรือเคลื่อนย้ายได้ยาก ส่วนใหญ่จะยึดติดกับโครงสร้างอาคาร ที่ต้องการใช้ช่างเฟอร์นิเจอร์ในการประกอบติดตั้งโดยเฉพาะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีราคาค่อนข้างแพงและออกแบบมาสำหรับห้องนั้นๆ ให้ลงตัวเหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน  มักนิยมสั่งทำตามความต้องการของผู้อาศัย หรือตามความต้องการของผู้ใช้ โดย่วนใหญ่เวลาซื้อคอนโดหรือบ้านมักแถมเฟอร์นิเจอร์แบบ Built in มาพร้อมกับห้องชุดเพื่อเน้นฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างเต็มที่

  • เฟอร์นิเจอร์ประเภทลอยตัว Loose furniture หรือ Fresstanding furniture

เป็นเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งอยู่กับที่ แต่มีการออกแบบและผลิตมาจากโรงงาน โดยลูกค้าสามารถเลือกแบบได้ด้วยตนเอง เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ สามารถจัดรูปแบบในการวางได้หลากหลายตามที่ต้องการ แต่เนื่องจากเป็นเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป Finished furniture จึงไม่ยึดหยุ่นตามสภาพห้องของแต่ละคน ดังนั้นจึงต้องเลือกสรรแบบและขนาดให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อไปใช้งาน แต่ก็มีข้อดีเมื่อเปรียบเทียบกับเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน Built in furniture คือสามารถเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงได้ง่ายโดยไม่ต้องรื้อให้เสียหาย

  • เฟอร์นิเจอร์ประเภทน๊อคดาวน์ Knockdown furniture

เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถถอดประกอบได้ โดยสามารถผลิตครั้งละมากๆในรูปแบบเดียวกัน ในการติดตั้งจะใช้ช่างเฟอร์นิเจอร์หรือติดตั้งด้วยตนเองก็ได้ ยกตัวอย่าง เฟอร์นิเจอร์จาก Ikea ซึ่งมีการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเฟอร์นิเจอร์แยกกันมา แล้วนำมาประกอบกันเมื่อคุณต้องการใช้งาน ถือเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย แต่ขั้นตอนการออกแบบเฟอร์นิเจอร์น๊อคดาวน์ knockdown furniture ค่อนข้างยาก เพราะต้องออกแบบให้ชิ้นงานต่างๆของเฟอร์นิเจอร์สามารถต่อกันได้อย่างดี และมีความแข็งแรงเพียงพอ

ทั้งนี้ หากคุณสนใจเฟอร์นิเจอร์ประเภทบิ้วอิน (Built in furniture) เฟอร์นิเจอร์ประเภทลอยตัว Loose furniture หรือ Fresstanding furniture และเฟอร์นิเจอร์ประเภทน๊อคดาวน์ Knockdown furniture คุณสามารถเรียกใช้บริการบริษัทรับบิ้วอินบ้านได้เลย เพราะบริษัทรับบิ้วอินบ้านจะมีเฟอร์นิเจอร์ทุกประเภทให้คุณได้เลือกสรรกัน และที่สำคัญ บริษัทรับบิ้วอินบ้านยังช่วยย่นระยะเวลาการทำงานของคุณอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *